Algemene Vergadering / fokkersoverleg 2023 aankondiging

Het bestuur van de Siberian Husky Klub voor Nederland nodigt u, als fokker het voorjaar fokkekersoverleg bij te wonen.
Het doel van zo’n overleg is om samen met fokkers, geïnteresseerden en het bestuur
te kijken wat de SHKN voor de fokkers kan betekenen en op welke wijze fokkers en dekreu-eigenaren een bijdrage kunnen leveren aan het ras.

Ook ons VerenigingsFokReglement zal aan de orde komen.
Als blijkt dat er wijzigingen gewenst zijn, kunnen die op de agenda van de Algemene Vergadering die na het fokkersoverleg zal plaats vinden.
Graag nodigen we voor de algemene vergadering ook onze erelid, lid of gezinslid, uit voor het bijwonen van de algemene vergadering.

Dit jaar zal de vergadering gehouden worden op zaterdag 13 mei 2023

verdere info volgt nog
Scroll naar boven