Opschorten van onderzoeken.

Door de Raad van beheer ontvingen wij, kort samen gevat de volgende aanpassingen wat betreft verplichte onderzoeken m.b.t. fokken:

We noemen enkel de maatregel die voor de Siberische Husky en daarmee voor het fokreglement van de SHKN van toepassing zijn. Voor een uitgebreidere omschrijving en overige maatregelen verwijzen wij graag naar Raadar, editie maart 2020.

In verband met het Coronavirus worden de ECVO-oogonderzoeken tot 1 juni aanstaande niet meer uitgevoerd, Eerder afgenomen ECVO oogonderzoeken blijven 15 maanden geldig.

Gezien alle maatregelen die er tijdens deze coronacrisis getroffen worden en de aanpassingen die de Raad daar aan doet, is de SHKN van mening zich daar aan te houden en wel om de volgende redenen:

Op de eerste plaats is een ECVO onderzoek niet voor niets maar een jaar geldig, dit heeft te maken met erfelijkheid en ziektes die zich pas op latere leeftijd kunnen laten zien, het maakt in dan ook niet uit of een hond vaker getest is voorheen. Enkel honden van 8 jaar en ouder die voorheen getest zijn, hoeven niet meer getest te worden. Tot die leeftijd blijft het risico aanwezig. Een hond kan jaarlijks getest zijn en toch na een aantal jaren een oogziekte ontwikkelen of blijken drager te zijn van een oogziekte. Dan zou hij/zij ingezet mogen worden met een vrije partner. We mogen er ook van uit gaan dat deze 15 maanden limiet niet zomaar uit de lucht is gegrepen, de mededeling dat ECVO tot 1 juni 2020 niet meer wordt afgenomen en de aangepaste restrictie van 15 maanden is afkomstig van R.R.O.M. van de Sandt, Dierenarts Specialist Oogheelkunde  en Secretaris ECVO- panel NL

Ten tweede zijn in het verleden  leden niet op de lijst van erkende fokkers geplaatst omdat ze zich niet aan de regels voor de fokkerij hebben gehouden die de SHKN stelt. En terecht. Die regels zijn er ook niet voor niets.

Ook nu zijn wij van mening geen uitzonderingen op deze regels te gaan maken, zeker niet omdat de Raad van Beheer  iedere vereniging verzoekt zich te houden aan de gestelde maatregelen omdat in deze crisis, gezondheid de prioriteit heeft en vragen verenigingen geen concessies te doen t.a.v deze maatregelen en dekkingen uit te stellen.

Ten derde denken wij dat je fokt ter verbetering van een ras en niet ter vermeerdering. En zelfs onder normale omstandigheden, met alle onderzoeken die je kunt doen, het maken van een bewuste keuze van de combinatie, kortom alles wat je doet  om eigenschappen te proberen te verbeteren in een volgende generatie, kun je geen garanties geven. Maar nu, zonder de verplichtte onderzoeken helemaal niet. Wij zijn dan ook van mening dat je zou nu  zelf op deze manier al niet moeten willen fokken. Wij zijn van mening dat de vereniging dit standpunt uit mag (en moet) dragen. 

Het bestuur realiseert zich terdege dat het nu erg  vervelend is wanneer er een dekking in de planning stond die nu niet door kan gaan.  Wij vragen om uw begrip en hopen dat u zich realiseert dat dit geen makkelijke beslissingen zijn, voor niemand.

Hoe meer een ieder zich aan de gestelde maatregelen houdt, in dit geval dus ook dierenartsen (en dat willen wij steunen), hoe eerder alles weer normaal is, en een ieder kan genieten van al het moois dat de hondenwereld te bieden heeft.

Wij wensen iedereen veel sterkte, blijf gezond.

Gelukkig hoeven wij onze viervoeters niet op afstand te houden. Laten we daarom maar extra van ze genieten.

Het bestuur SHKN

Scroll naar boven