Wijzigingen VFR per 11-06-2017

Beste fokker(s),
 
Tijdens de ALV van 11 juni 2017 zijn enkele punten in het VerenigingsFokreglement (VFR) ter stemming gebracht. Binnenkort wordt een volledige uitgave van het gewijzigde VFR ter beschikking gesteld voor iedereen.
Voor nu wil het bestuur u, als fokker van de Siberian Husky, alvast attenderen op een belangrijke wijziging.
 

Art. 2.1:
Als extra wordt opgenomen: een teef mag niet gedekt worden door haar halfbroer.

 

Art. 4.3:
Nuance bij  oogaandoening Ligamentum Pectinatum Abnormaliteit (PLA) voorheen goniodysplasie, (onderzoek nr.8)
De uitslag van de mate van aandoening kan zijn: vrij van, of niet. Indien de uitslag gering(fibrea latea) of middelmatig(laminae) is, kan er mee gefokt worden, mits de partner ‘vrij’ is.
Indien de uitslag ernstig (occlusio) is, kan er NIET mee gefokt worden.

Scroll naar boven