Keurmeestersexamen 2022

Beste kandidaat keurmeester,

Welkom op deze speciale pagina voor jou. Hier vind je meer informatie met betrekking tot het opleidingstraject voor het keurmeesterexamen van de Siberian Husky.

Introductie

Op 22 oktober 2022 zal er een rasexamen voor de Siberische Husky georganiseerd worden door de Raad van Beheer.

Om aankomend keurmeesters het meest perfecte beeld te geven van dit ras, lag het voor de hand een echte rasspecialist uit te nodigen, een deel van de opleiding te verzorgen. Voor de SHKN betekende dat, dat we Karsten Grønås daarvoor wilden vragen. Karsten kan, als geen ander, exact uit leggen, wat de bouw van de Siberische Husky betekent voor het werk dat van deze hond verwacht wordt. Hij legt de juiste verbanden tussen ieder facet van de hond en zijn taak in, vaak extreme weersomstandigheden. Om het ras dus goed te kunnen beoordelen, en daarmee het originele type in stand te houden, achtten wij deze informatie van essentieel belang.
Zijn lezing zal een onderdeel zijn van het internationale seminar dat wij in juni zullen organiseren. Het beidt de mogelijkheid om naast een seminar te volgen over de Siberische Husky ook seminars te volgen over de Groenlandhond en de Canadese Eskimohond. Zie voor meer informatie:

Omdat de SHKN kosten nog moeite spaart aankomend keurmeesters de best mogelijke informatie en opleiding te geven, is deelname aan het seminar verplicht om examen te mogen doen. Daarnaast achtten wij het van groot belang dat een keurmeester de Siberian Husky heeft zien werken en daardoor het ras en zijn bouw beter zal begrijpen en ook beter zal kunnen beoordelen. Onderdeel van het examen is dan ook het meemaken van een karrentraining. Ook dit onderdeel is verplicht voor het examen.

Programma

maandag
21 maart 2022
20:00 uur – 22:00 uur

Theorie-avond

De Camp, Bosrand 15, 3931 AP Woudenberg

Kampioenschapsclubmatch 2022

DogCenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk

zondag
10 april 2022
10:00 uur – 16:00 uur
zondag
1 mei 2022
10:00 uur – 14:00 uur

Praktijkdag en theorie sport

Lowland Pack, De Brentjes 79, 5984NW Koningslust

International Sleddog Seminar en proefexamen

KC Zwolle, …………

zaterdag/zondag
18 / 19 juni 2022
10:00 – …..
zaterdag
22 oktober 2022

Eindexamen

Aanvulling opleidingsdocumenten

Bij de theorie-avond is aan de deelnemers een documentatie vertrekt. Hier is per abuis een pagina verkeerd afgedrukt. Deze zal aan jullie toegezonden worden via de Ineke Groen-Brinks (examinator)

Scroll naar boven