Kampioenschapsclubmatch (KCM) – 2023

Registrations have closed.
Siberian Husky Klub voor Nederland

Kampioenschapsclubmatch (KCM) – 2023

1641 1641 mensen hebben dit evenement bekeken.

Op zondag 17 september wordt de kampioenschapsclubmatch van de SHKN gehouden.
Voor een kampioenschapsclubmatch kunnen alle Siberian Husky’s worden ingeschreven, die in het bezit zijn van een officiële stamboom, ook van niet-leden.
Cryptorchide reuen (reuen waarbij één of beide teelballen niet zijn ingedaald), gecastreerde reuen en honden met een besmettelijke aandoening mogen niet meedoen. Sinds enige jaren is het wel toegestaan loopse teven aan te melden.

De honden kunnen in verschillende klassen ingeschreven worden, al naar gelang hun leeftijd. Op de dag van de show moet de desbetreffende leeftijd bereikt zijn. Veteranen, honden van 8 jaar en ouder mogen in de veteranenklas ingeschreven worden en
dingen daardoor ook mee naar de eretite: Beste van de Kampioensclubmatch. Een Siberian Husky kan er tot op hoge leeftijd goed uitzien en dus nog hoog scoren. (Zie KR v.d. RvB Artikel IV.16).
U kunt ervoor kiezen de veteraan in de ring bij de Jonge Honden in te schrijven. Bijvoorbeeld als hij heel oud is, of de reu gecastreerd is. Ze doen dan niet mee naar de Beste van de Dag, maar worden wel geplaatst. De prijs voor deze klasse is ook lager.
Honden die reeds kampioen zijn, kunnen in de kampioensklasse ingeschreven worden. Wel moet de eigenaar de papieren meesturen waaruit blijkt dat de desbetreffende hond kampioen is. Honden, die eigendom zijn van de fokker en tenminste 9 maanden oud, mogen in de fokkersklasse uitkomen. De koppelklasse is voor 2 honden (een reu en een teef, van dezelfde eigenaar) die heel veel op elkaar lijken en reeds ingeschreven zijn.

Keurmeester: mevr. Angelique Machielsen (NL)

Inschrijfformulier: https://www.formdesk.com/Glastra/SHKN_KCM_2023

Leden krijgen korting op het inschrijfgeld. Als u aanvinkt dat u lid bent, rekent de computer zelf het eindbedrag uit.
Snel inschrijven wordt beloond met een voordelige korting. Voor inschrijvingen na 7 augustus wordt een extra bijdrage gerekend.
Let op: er zijn twee inschrijfformulieren: één voor de KCM en één voor de JHD.
Behalve het inschrijfgeld kunt u ook wat prijzengeld overmaken, wat we gebruiken om mooie prijzen aan te kopen. Uw naam wordt dan als dank in de catalogus vermeld.
Voor aanvang van de show ontvangt u de benodigde papieren. U dient het entingboekje van uw hond(en) mee te brengen, deze zullen (steekproefsgewijs) gecontroleerd worden evenals het chipnummer.


Als u met meerdere honden naar de show komt, worden volgens de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) strikte voorwaarden gesteld aan het vervoer zoals het vervoermiddel, de hoeveelheid dieren per vervoermiddel en de gesteldheid van de dieren. Tevens kan sinds enige jaren door de bevoegde instanties bij een vervoer van meer dan 5 huisdieren binnen de Europese Unie, dus ook binnen Nederland, een recente (minder dan 24 uur oude) gezondheidsverklaring van een dierenarts worden gevraagd.
Honden in te matige conditie (b.v. ondervoed) of die niet in adequate behuizing worden aangevoerd, zullen niet tot de keuringen worden toegelaten.


De dag wordt weer gehouden bij de Utrechtse Rashondensport Vereniging, Manitobadreef 8, 3565 CH Utrecht.

Hoe laat we precies beginnen zal later bekend gemaakt worden en is deels afhankelijk van het aandeel inschrijvers voor deze dag.
Verwachte aanmeldmoment op de dag zelf: 09:30 uur.

Event registration closed.
 

Datum en tijd

17-09-2023 @ 10:00
 

Einddatum registratie

31-08-2023

Share With Friends