Fokkersoverleg 2022

**** er is een update op dit bericht via: https://shkn.nl/2022/03/14/fokkersoverleg-2022-verplaatst/ ****

Op woensdagavond 16 maart 2022 om 20:00 uur nodigt  het bestuur van de Siberian Husky Klub voor Nederland u uit voor een fokkersoverleg. Het doel van zo’n overleg is om samen met fokkers, geïnteresseerden en het bestuur te kijken wat de SHKN voor de fokkers kan betekenen en op welke wijze fokkers en dekreu-eigenaren een bijdrage kunnen leveren aan het ras.
 
Het is al wat jaren geleden, dat de fokkers (en geïnteresseerden) bij elkaar gekomen zijn om over de fokkerij van onze Siberian Husky’s te discussiëren. De laatste keer was dat in 2012, in 2019 hadden we nogmaals zo’n bijeenkomst gepland, maar door geringe animo (twee fokkers) hebben we het toen moeten cancelen. In de afgelopen twee jaar stond een fokkersoverleg wel op de agenda van het bestuur maar was het onmogelijk op de lange termijn iets te plannen.
Nu de vooruitzichten wat beter zijn, willen we een fokkersoverleg plannen. We hopen op een brede belangstelling om samen met ons na te denken over de toekomst en het voortbestaan van de Siberian Husky.

Ook ons VerenigingsFokReglement zal aan de orde komen. Als blijkt dat er wijzigingen gewenst zijn, kunnen die op de agenda van de Algemene Vergadering van mei gezet worden.

We vragen alle fokkers en andere belangstellenden om van te voren na te denken over punten waar we het op het overleg met elkaar over kunnen hebben. Deze kunt u doorgeven aan het bestuur door te reageren op deze mail.  Dan kunnen we een programma opstellen om alles aan bod te laten komen. We vragen om voor 1 maart a.s. te reageren.

Locatie

Sportcafé De Camp, De Bosrand 15, 3931 AR Woudenberg

Coronamaatregelen?

Tijdens deze avond zullen wij ons conformeren aan de dan geldende maatregelen voor het coronavirus.

Scroll naar boven