Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest

In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef.

Vanuit de rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid waren over de maximale leeftijd al eerder verzoeken gekomen. De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur van de Raad van Beheer besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen.

Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur van de Raad van Beheer deze maatregel eerder in laten gaan, per datum publicatie (17-04-2020), om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen. Daarmee gaat het bestuur van de Raad van Beheer ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft. 

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden, is het mogelijk dat bovengenoemde regels zullen wijzigen.
Vooralsnog hoopt de Raad van Beheer hiermee tegemoet te komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.

 

Vooralsnog is bovenstaande maatregel niet opgenomen in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de SHKN.

Scroll naar boven