Verwachte Nesten

Bij de Gimana kennel wordt begin januari een nest verwacht uit
Maggy Gimana naar Blood Wild’s Definitely Awesome