AV 2020

Bijgaand enkele documenten voor de AV 2020.

notulen 2019
jaarverslagen 2019 (agendapunt 5)
concept jaarrekening 2019