Wijziging n.a.v. ALV 11 juni 2017

Tijdens de ALV van 11 juni 2017 zijn enkele punten in het Huishoudelijk reglement (HHR) en VerenigingsFokreglement (VFR) ter stemming gebracht. Daarnaast is een nieuw reglement voor erkend fokker (REF – Reglement Erkend Fokker) besproken.

 

Op de website zijn de gewijzigde reglementen al ter beschikking gesteld voor iedereen. De reglementen liggen momenteel nog bij de Raad van Beheer ter goedkeuring en/of ter kennisgeving.

 

Het betreft de volgende reglementen: